0-18 Eğitim ve Danışmanlık

Çocuğun gelişiminin en çok desteklenmesi gereken yıllarda yalnız kalmayın...
Ebeveyn olmanın zorluklarını birlikte aşalım...
Öğretmen olmanın zorluklarını birlikte aşalım...


ÇOCUK GELIŞIMCI

çocuğun gelişiminin sağlıklı değerlendirilmesi için,

bireysel farklılıkları doğru bir şekilde yorumlayıp uygun desteği sağlamak için,

çocuğun gelişiminin takibini yapmak için,

çocuğunuzun gelişiminde sapmalar varsa gerekli erken müdahale programını uygulamak için ,

çocuğun özel ilgi ve yeteneklerini, öğrenme becerilerini tespit etmek ve varsa üstün yeteneklilik / özel öğrenme güçlüğü gibi durumlarda rehberlik etmek için vardır.

yıldızlar

Kitabın yanında defter

Defterin yanında bardak

Bardağın yanında çocuk

Çocuğun yanında kedi

Ve uzakta yıldızlar yıldızlar

                                           Oktay Rifat

Unicef              http://www.unicef.org.tr/

AÇEV                 https://www.acev.org/

Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği                       http://www.cip.org.tr/

Çocuk Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri                             https://veysiceri.com/

Çocuk Ergen ve Yetişkin Psikiyatristi Yrd. Doç. Dr. Nüket İşiten          https://www.taniterapi.com.tr/

                                                                           

- Çocuk ve Aileyi İlgilendiren Konularla İlgili Eğitimler Neden Önemli?

- Bu Eğitimler Neden İşverenler Tarafından Desteklenmeli ve İş Yerlerinde Olmalı?


              Yaşanan ekonomik sıkıntılar, kalabalıkların içindeki yalnızlıklar, sürekli değişen dünya düzeni içinde kendine yetmekte zorlanan ve ailesine de gerekli desteği veremeyen ve dolayısıyla zihni zaten başka konularla meşgulken aslında iş yerinde de uygun performansı gösteremeyen insanlar olmak aslında hepimizin uzun ya da kısa vadeli problemleri arasında bulunuyor. Zaman zaman farklı konularda ve özellikle aile ve çocuklarla ilgili konularda profesyonel destek almak gerekliliği doğabiliyor. Ancak; sanki eskiye göre daha hızlı akıp giden zaman içinde ve bilhassa büyükşehirlerde yaşamanın zorluklarından kaynaklı olarak bu tür destekler almak zorlaşıyor. Kimi zaman erteleniyor kimi zaman ise yok sayılıyor veya lüks görülebiliyor. Tam da bu noktada, özellikle çalışana destek vermek ve çalışanın daha huzurlu ve mutlu olmasını sağlayıp işle ilgili de motivasyonunu arttırabilmek işverenlere düşüyor. Hem kendi bünyesinde çalışanların daha bilinçli olması hem de toplumu oluşturan ailelere bir katkı sağlayabilmek işveren açısından da maddi manevi kazanç ve bütünlük sağlıyor. Hepimiz için yaşamdaki en önemli motivasyon kaynağımızın değer verildiğimizi bilmek olduğu unutulmamalıdır.   

Cevabı Basit Gibi Düşünülen Ama Aslında Daha Çok İhtiyaç Duyulan Çocuk ve Aile ile İlgili Eğitimler Nelerdir?

-        Aile İçi İletişimde Uygun Tutum ve Davranışlar                                                                      -        Bağlanma ve Güven

-        Duygularımız ve Duygu Paylaşımlarımız                                                                                    -        Ödül- Ceza- Disiplin

-        Kardeşlerle İlgili Yaşananlar                                                                                                           -        Okula Uyum Problemleri

·        Çocuğumu, kardeşe nasıl hazırlamalıyım?                                                                                -        Akran Zorbalığı

-        Çocuğum Benden Ne Bekler, Ben Çocuğumdan Ne Beklemeliyim?                                  -        Zamanı Doğru Kullanma                              

-        Bütün Çocukları Severim, Farklılıkları Bilirim!                                                                         -        Akademik Çalışmalar ve Başarı
-        Çocuk İhmali Nedir, Çocuk İstismarı Nedir?                                                                              -       Teknoloji ve Sosyal Medya Kullanımı           

-        Kötü Alışkanlıklar (Fark Etme ve İletişim)                                                                                  -        Çocuğuma Cinselliği Nasıl Anlatabilirim?          -        Çocuğuma Sorumluluk Duygusunu Nasıl Kazandırabilirim?

-        Çocuğunun Sosyal Gelişimi ve Arkadaş İlişkileri (Dönemlere Göre)HAKKIMIZDA
2007 yılından beri özel eğitim alanında, sınıf öğretmenliği alanında ve çocuk gelişimi alanında çeşitli kurumlarda eğitim hizmetleri vermekteyim.

Deneyimlerimizi 2020 yılı itibariyle kurucusu olduğum "0-18 Eğitim Danışmanlık Merkezi"nde sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.

Amacımız; kendine güvenen, kendini her ortamda koruyabilen, mutlu çocuklar yetiştirebilmek ve çocuklarımızı, geleceğin kendisine inanan sağlıklı yetişkinleri yapabilmek.

HİZMETLER

Okul Çağı Sorunları

Öncelikle çocuk değerli bir birey olduğunu, yetişkinler de çocuğun okula hazır olduğunu bilmelidir. Bu iki konudaki eksiklikler  okul çağı sorunlarının önemli nedenleridir. Okul çağı sorunlarını; karşıt olma- karşı gelme bozukluğu, öfke nöbetleri, içe kapanıklık, bağımlılık, ders başarısızlığı gibi başlıklarda değerlendirebiliriz. Önce tutumların fark edilmesi ve tutarlı olarak ufak ufak değiştirilmeleriyle değişim başlayacak, sorunlar çözülecektir.

Gelişimsel Değerlendirme ve Takip

Çocuğun gelişimsel değerlendirilmesi ve takibi, her bir gelişim dönemini sağlıklı olarak geçirmesi ve bir sonraki gelişim dönemine hazır olması için oldukça önemlidir. Gelişimsel değerlendirme için kullanılan test ve ölçekler vardır. Yapılan değerlendirmeler sonrası, gelişim alanlarının birinde ya da daha fazlasında bir risk veya gelişimsel gerilik söz konusu ise aile ilgili alanda çalışan uzmanlara yönlendirilir ve uygun eğitim programları ile desteklenir.

Okuma Yazma Problemleri

Okul öncesi dönemde, çocuk için öğrenmek bir görev şeklinde değildir ve çoğunlukla oyun içinde öğrenir. İlkokula başladığı zaman, kuralların daha farklı olduğunu anlar ve bu durum çocukta genel olarak sıkıntı yaratır. Kendi için eğllenceli olan şeylere daha fazla zaman ayırmak isterken kendinden beklenen şeyler olması çocuğu strese sokabilir. Bununla birlikte, duygusal veya fiziksel olarak okula hazır değilse, çocuk için de ebeveynler için de problemler biraz daha büyüyebilir. Çocuğun okuma yazma becerilerine yönelik değerlendirilmesi son derece önemlidir. Çalışmalar, yapılan değerlendirmeye göre uygun şekilde düzenlenmelidir. Bu tür problemlerde anne babanın alması gereken destek, çocuğun alması gerekenden daha önemli olabilir.  Ayrıca, okuma yazmaya hazırlık kısmında gereken beceriler kazanılmış, çocuk hafleri, sesleri tanır hale gelmiş ancak hece, sözcük okuma ve yazma kısmında problem yaşıyor da olabilir. Okuma yazma problemleri; akıcı okumada yaşanan problemler (harf/ sözcük atlama, neesi kontrol edememe, okurken duraklama, yanlış heceleme) olarak da karşımıza çıkabileceği gibi yazma ile ilgili problemler (kalemi doğru tutmama, harfleri bozuk yazma, hece/sözcük yazarken harf atlama, yönlerini ters yazma) olarak da karşımıza çıkabilir. 

Özel Gereksinimli Çocuklar

Özel gereksinimli çocuk; çeşitli nedenlerle, bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından, akranlarından beklenilen düzeyde anlamlı farklılıklar gösteren çocuktur. Yetersizliklerin olduğu alanlarda, bireysel olarak hazırlanmış programlarla, özel eğitim desteği almaları gerekmektedir. Özel eğitimde standart, tüm özel eğitim alması gereken çocuklara uygulanan bir çalışma şekli düşünülemez. Çocuğun eğitimine erken yaşta başlamak ve hazırlanan eğitim planına göre, ilgili becerileri çocuğun bağımsız halde yapabilir olması esastır.
 

Anne Baba Eğitimleri

Anne baba olmak kolay değil...
Anne babaların çocuklarını tanımaları, çocuklarının gelişim dönemlerini ve özelliklerini bilmeleri, zihinsel- duygusal- fiziksel olarak sağlıklı çocuk yetiştirebilmeleri, etkili iletişim kurabilmeleri,  çocuğun yaşayabileceği ya da yaşadığı problemleri fark edebilmeleri ve bunlara birlikte çözüm bulabilmeleri gerekir. 
Mutlu çocuk; her isteği yerine getirilen, yaşamında hiç zorluk görmemiş çocuk değildir. Kişisel ilgi ve ihtiyaçları belirlenmiş ve bunların ebeveynleri tarafından desteklendiği çocuktur mutlu çocuk. Ailesi ve yakın çevresi (arkadaşları, öğretmenleri) tarafından sevildiğini ve değer verildiğini bilen çocuktur mutlu çocuk...
Tüm bunlara bakarak anne babaların; çocuklarıyla ilgili olarak
- Zamanı etkin kullanma,
- Çocukta teknoloji kullanımı,
- Akran zorbalığı,
- Çocuğun kendisini, istemediği her tür olumsuz davranışa karşı koruması gibi konularda gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir.

Portage Erken Eğitim Programı

1969'da ABD de yoksul ailelerin çocuklarının gelişimini değerlendirmek ve desteklemek için geliştirlen Portage Erken Eğitim Programı, daha sonra dünyanın birçok ülkesinde hem normal gelişim gösteren, hem risk altında bulunan hem de gelişimsel geriliği olan çocuklar için uyarlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Ölçek ve etkinlik önerilerinden oluşmaktadır. Amaç, çocuğun doğumundan okul çağına kadar bebeklik gelişimi, sosyal gelişim, dil gelişimi, özbakım gelişimi, bilişsel gelişimi ve fiziksel gelişim olarak değerlendirmesini ve takibini yapmaktır. Etkinlik önerilerinde kullanılan materyallerin kolay bulunur olması, uygulamaların evde bakımverenler tarafından rahatlıkla yaptırılabilmesi gibi avantajları vardır. 

Gelişim İle İlgili Okumalar

0-18egitimdanismanlik.com

Mimar Sinan Mah. Bosna Cad. Güven İş Merkezi No: 2 Çekmeköy

HARİTADA AÇ