0-18 Eğitim ve Danışmanlık

Çocuğun gelişiminin en çok desteklenmesi gereken yıllarda yalnız kalmayın,
Zorlukları birlikte aşalım...


ÇOCUK GELIŞIMCI

çocuğun gelişiminin sağlıklı değerlendirilmesi için,

bireysel farklılıkları doğru bir şekilde yorumlayıp uygun desteği sağlamak için,

çocuğun gelişiminin takibini yapmak için,

çocuğunuzun gelişiminde sapmalar varsa gerekli erken müdahale programını uygulamak için ,

çocuğun özel ilgi ve yeteneklerini, öğrenme becerilerini tespit etmek ve varsa üstün yeteneklilik / özel öğrenme güçlüğü gibi durumlarda rehberlik etmek için vardır.

Çocuk ve Aileyi İlgilendiren Konularla İlgili Eğitimler Neden Önemlidir?

Neden İşverenler Tarafından Desteklenmelidir?


              Bir çocuğun gelişiminde sadece anne babasının ya da yakın çevresinin değil tüm toplumun payı vardır.

              Yaşanan ekonomik sıkıntılar, kalabalıkların içindeki yalnızlıklar, sürekli değişen dünya düzeni, yaşadığımız pandemi; zaman zaman yetişkinlerin de kendine yetmekte zorlanmasına ve ailesine gerekli desteği verememesine ve de aile içi ilişkilerin tıkanmasına neden olmaktadır.  Farklı konularda ve özellikle aile ve çocuklarla ilgili konularda profesyonel destek almak ihtiyacımız doğabilir. Ancak; sanki eskiye göre daha hızlı akıp giden zaman, bu hizmetlerin gerektirdiği bütçeyi ayarlamadaki zorluklar ve bilhassa büyükşehirlerde koşturmaca gibi nedenlerle bu tür destekler almak pek de kolay değildir. Kimi zaman ertelenir kimi zaman ise yok sayılır veya lüks görülebilir. Tam da bu noktada, özellikle çalışana destek vermek ve çalışanın daha huzurlu ve mutlu olmasını sağlayıp işle ilgili de motivasyonunu arttırabilmek işverenlerin sorumluluğunda kolaylaştırıcı olabilir. Hem kendi bünyesinde çalışanların daha bilinçli olması hem de toplumu oluşturan ailelere bir katkı sağlayabilmek işveren açısından da maddi manevi kazanç ve bütünlük sağlamaktadır. Hepimiz için yaşamdaki en önemli motivasyon kaynağımızın değer verildiğimizi bilmek olduğu unutulmamalıdır.   


Cevabı Basit Gibi Düşünülen Ama Aslında Daha Çok İhtiyaç Duyulan Çocuk ve Aile ile İlgili Eğitimler Nelerdir?

 Aile İçi İletişimde Uygun Tutum ve Davranışlar                                                                          Bağlanma ve Güven

Duygularımız ve Duygu Paylaşımlarımız                                                                                        Ödül- Ceza- Disiplin

Kardeşlerle İlgili Yaşananlar                                                                                                              Okula Uyum Problemleri

Çocuğumu, kardeşe nasıl hazırlamalıyım?                                                                                    Akran Zorbalığı

Çocuğum Benden Ne Bekler, Ben Çocuğumdan Ne Beklemeliyim?                                      Zamanı Doğru Kullanma                              

Bütün Çocukları Severim, Farklılıkları Bilirim!                                                                             Akademik Çalışmalar ve Başarı
Çocuk İhmali Nedir, Çocuk İstismarı Nedir?                                                                                 Teknoloji ve Sosyal Medya Kullanımı           

Kötü Alışkanlıklar (Fark Etme ve İletişim)                                                                                    Çocuğuma Cinselliği Nasıl Anlatabilirim?              Çocuğuma Sorumluluk Duygusunu Nasıl Kazandırabilirim?

Çocuğunun Sosyal Gelişimi ve Arkadaş İlişkileri (Dönemlere Göre)